ζ

Theaterclubtage

Mit diesen Produktionen:

Do 22.09.2016 19:00
So 09.10.2016 19:00
Fr 11.11.2016 20:00
Mi 30.11.2016 19:30
Di 06.12.2016 20:00
So 22.01.2017 17:00
So 29.01.2017 20:00
Sa 04.03.2017 19:30
Di 14.03.2017 20:00
So 19.03.2017 13:30
So 26.03.2017 20:00
Sa 01.04.2017 19:30
So 16.04.2017 19:30
Sa 22.04.2017 20:00
Mi 10.05.2017 19:30
Do 25.05.2017 19:30
So 28.05.2017 19:00
Mo 05.06.2017 17:00
Mi 07.06.2017 19:30
Mi 14.06.2017 20:00

Als Mitglied im Theaterclub Luzern können Sie an 30 «Theaterclubtagen» die Vorstellungen des Luzerner Theaters mit 30% Ermässigung besuchen.

29. Januar 2017
Theaterclub-Tag zur Premiere von «L'italiana in Algeri» mit Sonderaktion «Bring a friend»: 30% Ermässigung zusätzlich für die Begleitung eines TcL-Mitglieds.